Bijplaatsen tekst

Bijplaatsen Tekst

bijplaatsen tekstBij ‘eigen graven’ komt het vaak voor dat er meerdere dierbaren in een graf begraven worden. Dit houdt in dat het graf bedekt is met n monument met meerdere namen. Wanneer een dierbare bijgeplaatst wordt in een graf, dient het monument verwijderd te worden. Ook dit valt onder de werkzaamheden van monumenti. Het monument wordt zorgvuldig en met beleid van het graf gehaald zodat de geplande bijzetting kan plaatsvinden. Vervolgens is er de mogelijkheid voor bijplaatsen tekst. Het bijplaatsen tekst gebeurt geheel volgens uw ontwerp, en kan aangepast worden aan het reeds bestaande lettertype en kleur. Als service worden ook de oude letters nog eens ingeschilderd en opgeknapt.

Na het bespreken van de mogelijkheden, en het maken van het definitieve ontwerp, wordt uit een dikke rubberen plakfolie het ontwerp geplot. Dit ontwerp wordt nauwkeurig uitgemeten in verhouding met de bestaande tekst en steen. De dikke rubberen plakfolie wordt op de steen geplakt waarna een zandstraal machine de bijplaatsen tekst zandstraalt. Onder hoge lucht druk worden zandkorrels tegen de steen aan gespoten. De geplotte tekst wordt op deze manier uit de steen gestraald waardoor een verdiepte letter zichtbaar is. Deze letters worden netjes ingeverft (of met bladgoud belegd), waarna de steen nogmaals van boven tot onder gereinigd wordt. De steen is nu klaar om terug geplaatst te worden. Ook dit gebeurt uiterst zorgvuldig en respectvol. Het graf wordt netjes achter gelaten zoals de werknemers van Monumenti, of Frans Blok zelf, ook zou willen dat het graf achtergelaten wordt.

Bijplaatsen tekst is een zorgvuldige en precieze taak, waar uitvaartcentra vaak te weinig aandacht aan besteden, maar toch veel geld voor vragen. Toch hoeft het niet heel erg duur te zijn.
Doordat monumenti deel uit maakt van De Edengroep, biedt Monumenti de mogelijkheid landelijk bijplaatsen tekst te verzorgen.
Vraag daarom een offerte op voor het bijplaatsen tekst viafrans@monumenti.nl

 

-